Lätt att få jobb tror studenter

Sex av tio studenter vid Linköpings universitet tror att det kommer att bli lätt eller mycket lätt att få jobb efter sin examen.

Enligt bemanningsföretaget Academic Works så kallade Högskolebarometer är det första gången på tre år som en majoritet av studenterna faktiskt tror att det kommer att bli lätt att hitta ett arbete efter avslutad utbildning.

Barometern visar också att fyra av tio studenter siktar på en chefsposition och att dom allra flesta har en ambitiös inställning till sitt första jobb.

Närmare 80 procent är villiga att jobba övertid och mer än hälften upp till tio timmar mer i veckan.