Joab köper Norbalokaler

Det blir fortsatt sopbilstillverkning i Blomstermåla efter att sopbilstillverkaren Norba lagt ner sin tillverkning där. Företaget Joab som idag finns i Ålem köper drygt 3000 kvadratmeter av Norbas lokaler.

Claus Kempe, informationschef på Mönsterås kommun som äger lokalerna, säger att det är bra med fortsatt sopbillstillverkning i Blomstermåla då det finns mycket kompentens på orten.