Hult-tippen kan bli privat

Jönköping kan få en privat soptipp. Just nu utreder kommunen om avfallsanläggningen i Hult ska gå ut till den öppna marknaden.

Tekniska kontoret ville överföra avfallsanläggningen till kommunägda bolaget Jönköpings energi, men politikerna menar, att kommunen då kan tvingas att bjuda ut soptippen på öppna marknaden för andra företag. Detta för att inte bryta mot lagen om offentlig upphandling.