Goda tider för kommuner och landsting

Det går bra för landets kommuner och landsting. I år blir det ett överskott på sammanlagt 13 miljarder och nästa år åtta miljarder kronor. Det beror på att högkonjunkturen ger stora skatteinkomster. Men sedan väntar sämre tider och nya underskott.

Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting som på tisdagen lade fram en rapport om kommunernas och landstingens ekonomi, som visar på bra tider nu, men de väntas bli sämre.

– Då kommer man att gå mot en situation där man får underskott och inte minst på landstingssidan så kommer det gå ganska snabbt utför sannolikt eftersom man har har ett ganska stort kostnadstryck från befolkningen, säger Clas Olsson, chefsekonom på organisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Det vill säga att 40-talisterna nu går i pension och börjar bli lite krassliga och behöver mer hälso- och sjukvård. Så där ser det ut som man rätt snabbt kan gå från en situation med överskott som vi har nu till relativt stora underskott, säger Clas Olsson.

Sämre tider väntar
Det ser ut som vi återigen kan få samma situation som i början av 2000-talet när ekonomin inte gick ihop sig för många kommuner och landsting och man fick sjösätta det ena sparprogrammet efter det andra. Nu är det bara ett knappt tiotal kommuner och tre landsting som fortfarande inte har näsan över vattenytan.

Men när konjunkturen viker som Sveriges kommuner och landsting räknar med minskar skatteinkomsterna igen samtidigt som behovet av vård och omsorg ökar i takt med en åldrande befolkning och då kan det bli nya underskott om ett par tre år.

Mer statsbidrag
För att klara den ekvationen så kräver Sveriges kommuner och landstings moderata ordförande Anders Knape ökade bidrag från den välfyllda statskassan.

– Det kommer att krävas resurstillskott till vår sektor om vi ska möta de demografiska utmaningarna, om vi ska möta den snabba tillväxten när det gäller medicinsk teknik, när det gäller att ta tillvara tekniska landvinningar och liknande. Det kommer över tid att kräva mer resurser och där är statsbidragen en viktig del, säger Anders Knape.

Arbetskraftsinvandring
På grund av det ökade behovet av vård framöver och att många av de anställda är på väg att gå i pension så ser Anders Knape också ett större behov av arbetskraftsinvandring.

– Om vi ser till vår sektor är det framförallt läkare som man jobbat med under flera år. Men vi kan ju hamna i en situation framöver där vi även kan få brist på andra områden och där det behöver komma in arbetskraft.

– Vad vi också ser är att vi är stora upphandlare av bygg- och anläggningsprojekt och där är det svårt att få tag på arbetskraft idag. Det skulle naturligtvis lätta på trycket i den sektorn om man i ökad utsträckning tog in arbetskraft från andra länder, säger Anders Knape.

Johan Prane
johan.prane@sr.se