Får bygga inom strandskyddat område

En Brommabo får bygga en fiskebod vid Lergravs fiskeläge i Rute. Platsen ligger inom strandskyddat område, där det egentligen är förbjudet att bygga nytt om man inte har särskilda skäl.

I det här fallet tycker länsstyrelsen att en bod till i fiskeläget inte hindrar allmänheten och att ytan är försumbar.

Men länsstyrelsen sätter upp en rad regler för hur fiskeboden ska se ut. Den får till exempel inte utformas eller inredas för boende, utan ska användas som förråd.