Resistenta bakterier fortsätter att öka

Trots att EU försöker ta upp kampen mot resistenta bakterier fortsätter de att öka. Förklaringen är bland annat att läkare skriver ut för mycket antibiotika och det gör att bakterierna skapar motståndskraft. Störst är problemet runt Medelhavet och i Östeuropa.

Johan Giesecke, vetenskaplig chef på det europeiska smittskyddsinstitutet, säger att flera länder i EU har gjort för lite.

– Det som den här rapporten tar upp är att alla länder inte riktigt kollar hur det ser ut och det är delvis en ekonomisk fråga och en fråga om att analysera stora mängder bakterier och se vilka antibiotika de är resistenta emot, säger han.

Trots att EU:s hälsoministrar har ställt sig positiva till bättre övervakning av spridningen av de resistenta bakterierna visar en rapport från det holländska folkhälsoinstitutet att uppföljningen brister i flera länder. Antalet laboratorier som arbetar med kartläggning är för få.

Svårt behandla
Samtidigt visar rapporten att antalet bakterier som är resistenta mot flera olika sorters antibiotika och därför svåra att behandla ökar.

Det gör att behandlingar även för enkla åkommor blir allt mer komplicerade.

– På Island hade man för några år sedan problem med pneunokocker som barn får öroninflammation av och vuxna får lunginflammation av och som är resistenta. Man fick tillgripa andra dyrare typer av läkemedel än man hade haft förr.

Omvärlden påverkar
Skandinavien och Holland har fortfarande lägst andel resistenta bakterier men hur det ser ut i övriga Europa påverkar även oss.

– Det kommer människor från andra länder till Sverige som till exempel vårdats på sjukhus i andra länder och det är ett ganska stort problem, säger Johan Giesecke, vetenskaplig chef på det europeiska smittskyddsinstitutet.

Johanna Sjövall
johanna.sjovall@sr.se