Villa Nova i Visby får bra betyg

Korttidshemmet Villa Nova, för barn och ungdomar med autism, får gott betyg efter länsstyrelsens tillsyn.

Länsstyrelsen konstaterar bland annat att verksamheten fungerar väl och att både barnen och deras företrädare får ha inflytande över behandlingen.

Dessutom finns en tydlig arbetsledning och personal med lämplig kompetens och erfarenhet.

Korttidshemmet Villa Nova i Visby tar emot barn och ungdomar med utvecklingsstörning och autism i åldern 0-21 år.