Kor i Lindesbergs kommun uppe i regeringsrätten

Regeringsrätten kommer att pröva om det var rätt av länsstyrelsen i Örebro län att utfärda djurförbud mot en man i Lindesbergs kommun.

Regeringsrätten tog beslutet med hänvisning till att mannen fått förelägganden utfärdat tre år i rad.
Mannen lät sina kor gå ute på vintern, men följde till sist kravet på att djuren måste ha tillgång till en ligghall.
Det har inte framkommit att djuren farit illa och mannen hävdar att de är av en ras som är naturligt rustad för låga temperaturer.