Antalet sjukdagar minskar

Det s.k. ohälsotalet i Dalarna fortsätter att gå ned. Ohälsotalet är ett mått på antalet frånvarodagar, som ersätts av sjuförsäkringen under en tolvmånaders period. I oktober var ohälsotalet här i Dalarna 42,6 dagar. Det är en minskning med 0,6 dagar sedan juli. Fortfarande är det dock en bit kvar till Försäkringskassans mål, som är 40,4 år i slutet av nästa år.