Rekordutsläpp av växthusgaser

Uppdaterad 16:55
Utsläppet av växthusgaser i den rika världen har nått rekordnivåer, visar en rapport från FN. I Europa bidrar både öst och väst till ökningen. Men de värsta miljöbovarna är fortfarande USA, Australien och Kina.

Rapporten är viktig anser Lars Westermark enhetschef på Naturvårdsverkets klimatenhet.

– Den betyder att man bekräftar den trend som vi redan har sett, det vill säga att de globala utsläppen fortsätter att öka.

Rapporten, som presenterades på tisdagsförmiddagen i Bonn av FN:s sekretariat för klimatkonventionen handlar om utsläppen för år 2005, som är de senaste siffrorna som finns att tillgå.

Blygsamma utsläpp
I Europa bidrar både öst och väst till växthuseffekten. Transporter är den miljöskadligaste sektorn.

Ändå är de europeiska utsläppsnivåerna blygsamma jämfört med till exempel nivåerna i USA, som har ökat sina utsläpp med 16 procent sedan 1990. Australien har ökat utsläppen med 25 procent. En del prognoser säger att Kina snart kan gå om USA i utsläppsligan.

Men allt är inte nattsvart, enligt tisdagens FN-rapport. Till exempel har handeln med utsläppsrätter en positiv inverkan på miljön.

Sverige i topp
Rapporten lyfter fram fyra EU-länder som har minskat sina utsläpp och ser ut att kunna klara målet för 2012. De är Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Lars Westermark säger att Sveriges framgång beror på att man arbetat miljömedvetet i många år.

– Vi har börjat tidigt, bland annat med att använda skatteinstrumentet, koldioxidskatt redan från 1991.

Finns det också ett annat miljömedvetande i Sverige som gör att det skiljer sig från vad som sker i andra länder?

– Ja, det tror jag är en viktig förklaring att det finns en väldigt hög kunskapsnivå hos befolkningen i Sverige och också en förväntan, tror jag, på att man ska ta krafttag mot utsläpp och klimatförändringar, säger Lars Westermark.

Ivan Garcia
ivan.gracia@sr.se