Fler studerar vid SLU

Efter förra årets trend att färre studenter söker sig till högskolor och universitet verkar det ha vänt.

Sveriges Lantbruksuniversitet, i bland annat Uppsala, har preliminärt fått elva procent fler nybörjarstudenter i höst jämfört med hösten 2006.

På Uppsala universitet märks ingen skillnad. I landet har antalet elever i snitt ökat med fem procent i höst jämför med förra hösten. Framför allt är det ungdomar som går direkt från gymnasiet och utländska studenter som står för ökningen i statistiken.