Överskott i kommun och landsting

Det totala ekonomiska överskottet i kommunerna blir i år 8 miljarder kronor och i landstingen 5 miljarder.

Överskotten beror till stora delar på att fler har fått jobb vilket ökar skatteintäkterna. Ordföranden i organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape från Karlstad, säger att framtiden ser mer oviss ut. Enligt honom behövs fördjupade diskussioner kring hur man framöver ska få pengarna att räcka till.