Kusin ärver två miljoner kronor

Ett regeringsbeslut gör att en Karlskogakvinna får ut ett arv på drygt 2 miljoner kronor.

Mannen som efterlämnar arvet hade inga arvingar enligt bouppteckningen, och det han efterlämnade skulle då tillfalla Allmänna arvsfonden. Men efter att kvinnan, som är kusin till den avlidne, lyckats bevisa att hans yttersta önskan var att hon skulle ärva får hon nu ut arvet, som alltså är på drygt 2 miljoner kronor.