Botkyrka delägare i Nyköping-Östgötalänken

Botkyrka kommun har gått in som delägare i bolaget Nyköping-Östgötalänken, som arbetar för att Ostlänken ska byggas.

Övriga ägare i bolaget är bland annat Norrköping, Linköping och Mjölby kommuner samt regionförbunden i Östergötland och Sörmland.

- Vi ser detta steg som en bekräftelse på att Ostlänken är viktig för hela Stockhoklmsregionen, kommenterar Nyköping-Östgötalänkens styrelseordförande Göran Forssberg.