TBC-patient anmäler infektionskliniken på USÖ

En man som friskförklarades från sin TBC av Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, anmäler infektionskliniken på USÖ till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Mannen skriver i sin anmälan att han på grund av felbehandling på infektionskliniken i Örebro kan ha smittat mängder av människor.
2003 friskförklarades mannen efter att ha behandlats av TBC i Örebro. Ett par år senare började han hosta och kräkas blod och besökte USÖ där han röntgades igen. Tre dagar senare fick mannen lämna sjukhuset.
I dag ligger mannen isolerad på Karolinska sjukhuset i Stockholm med multiresistent TBC.