Utvandrarnas berättelser säkrade i digitalt format

Rösterna från Amerikautvandrares egna unika berättelser på över 200 rullband räddas nu åt framtiden.

Ljudupptagningarna, som gjordes på från mitten av 1950-talet till början av 1980-talet, har överförts till digitalt format eftersom rullbandens kvalité försämras med tiden och för att det inte finns någon avspelningsutrustning längre.

Den nya tekniken kommer att göra det lättare att ta del av utvandrarnas berättelser för dem som besöker Utvandrarnas Hus i Växjö.

Men det ska också bli möjligt att via Emigrantinstitutets hemsida höra en del av de många berättelserna.