Idrotten får kunskaper om skatteregler

Idrottsföreningarna i Sörmland ska bli bättre på skatteregler. Skatteverket har träffat representanter från idrottsförbund i Sörmland och Uppland, för att diskutera hur idrotten ska bli bättre på att följa de skatteregler som finns.

I Sörmland finns närmare 740 idrottsföreningar. Enligt Skatteverket är det bland annat ersättning för olika resor, och avdrag för köp av utrustning, som man behöver gå igenom med klubbarna, så att de framöver gör rätt.