Klagar på arvode efter mordrättegång

Advokaten Thomas Magnusson från Kalmar anser att han fick för lite i arvode i samband med en rättegång. Advokaten försvarade den 36-åring som förra veckan friades från misstankar om ett fyra år gammalt mord.

Thomas Magnusson hade begärt 551 343 kronor, men tingsrätten tyckte i sin dom bara att det var motiverat med 466 543 kronor.

Thomas Magnusson överklagar domen och skriver att hans klient har varit i ett uppenbart behov av omfattande kontakt med sin försvarare. Bakgrunden är att utredningstiden har varit psykiskt mycket pressande för klienten.