Stort behov av äldreboende i Nyköping

Det finns ett akut behov av ett äldreboende och en förskola på Brandholmen i Nyköping. Det framgår av en utredning som gjorts på uppdrag av Nyköpings kommun. Enligt förslaget behöver äldreboendet ha närmare 50 platser och förskolan sex avdelningar.

Enligt förslaget så ska äldevården läggas ut på entreprenad, men förskolan ska drivas av kommunen själv.

Enligt utredningen skulle äldreboendet och förskolan tillsammans med ett tilllagningskök som planeras, kosta 115 miljoner kronor.