Konjunkturtoppen nådd i länet

Även om det fortfarande går mycket bra för länets småföretagar, så är nu toppen på konjunkturen i länet nådd, det visar höstens småföretagarbarometer.

Det handlar om minskade order och förväntningar på framtiden, som inte är lika höga som de har varit.

Det är dubbla budskap som gäller, för även om orderingången har minskat och länsföretagen verkar vara försiktigare i sina förväntningar på nästa år, så anser många av småföretagarna i länet, 73 %, att det egentligen finns goda möjligheter att expandera. Problemet är dock dels att men inte vill, alldeles för många vill hellre spela golf, i alla fall bland de företagare, som är äldre och inte vill utöka sina företag ytterligare.