Malvorna framgångsrikt recept i Sveg

Projektet Malvorna har det senaste året jobbat med att minska antalet sjukskrivna i länet. Nyckelpersoner på olika arbetsplatser har utbildats för att jobba med frågor som exempelvis arbetsmiljö och jämställdhet.