Arbete mot hedersrelaterat våld belönas

Shohreh Valikhani har tilldelats Linköpings kommuns stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete.

Valikhani, som arbetar som skolsköterska på Skäggetorpsskolan, arbetar för att förebygga hedersrelaterat våld.

Kommunen motiverar utnämningen med att Valikhanis arbete har ”stor betydelse för enskilda människor och för att utveckla den kommunala verksamhetens kompetens och struktur att hantera problem med hedersrelaterat förtryck och våld”.

Stipendiebeloppet är 15 000 kronor.