Rökförbud för kommunalt anställda

En enig kommunledning i Halmstad beslutade på tisdagen att de kommunanställda från och med den första mars nästa år inte får röka under arbetstid.

– Vi ser det här ur ett folkhälsoperspektiv, säger Carl-Fredrik Graf (m) kommunstyrelsens ordförande.

– Ingen kommer till en början  att blir bestraffade, säger han vidare.

Beslutet innebär att det bara blir tillåtet att röka under lunchrasten. Att förbudet gäller även för kortare raster, tycker vissa anställda är orättvist, eftersom många anställda i kommunen inte har sitt arbete knutet till någon viss lokal och därför har andra möjligheter att röka.