Högskolan Dalarna allt populärare

Antalet nybörjare på universitet och högskolor har i höst ökat efter förra årets nedgång. Högskolan Dalarna hade fram till den 15 oktober närmare 3 100 nybörjare. Det är en ökning med 12 procent jämfört med förra hösten. I landet som helhet var ökningen 5 procent. Av nybörjarna vid Högskolan Dalarna är 14 procent utländska studenter, enligt siffror från  Högskoleverket.