Hederskultur och abort på modersmål

Göteborgs stad vill bli bättre på att informera nyanlända flyktingar och invandrare om känsliga ämnen såsom sex, abort och hederskultur.

Mona Dahl är projektledare för en helt ny modell, där ämnen som ofta upplevs som svåra och kontroversiella skall diskuteras på den nyanländas modersmål.