Nu minskar tillväxten för länets företag

Nu mattas den starka högkonjunkturen av. Även om det kommer att gå fortsatt bra för länets företag nästa år så visar nu Småföretagarbarometern att de inte kommer att kunna växa så mycket mer.

2007 har varit det konjunkturmässigt starkaste året för länets företag sen Småföretagarbarometern redovisades för första gången 1985.

Det går alltså mycket bra för länets småföretag i år. Bara två län i landet har starkare konjunktur än Kronoberg, Västmanland och Norrbotten.

Rekryteringsproblem
Men konjunkturen här i länet skulle kunna bli ännu starkare även under nästa år, om det hade gått att hitta rätt personal. Men det är ett stort problem för många företag i länet:
- Man ser att det är svårt att expandera ytterliggare. Beställningarna finns där med det är inte troligt att man ska kunna öka lika snabbt i fortsättningen för man får inte tag i folk bland annat säger Olle Termén på organisationen Företagarna.

Totalt sett kommer alltså 2008 innebära att tillväxten för företagen minskar. Men det gäller främst industriföretagen, medan tjänsteföretagen spås fortsätta att öka.

Lågkonjunktur
Att vi nu, enligt Småföretagarbarometern, befinner oss på toppen av konjekturen innebär inte att det under 2008 kommer gå dåligt för företagen.
Men inom loppet av några år väntas vi vara i lågkonjunktur och lågkonjunkturen kommer snabbare till Kronoberg än till övriga landet tror Olle Termén:
- Det är möjligt att vi påverkar att vi har mycket underleveranser till industrier som i sin tur ligger tidigt i konjunkturerna.

Kim Ohlsson
kim.ohlsson@sr.se