"Inte fel att lämna dementa utan tillsyn"

Den politiska ledningen för äldreomsorgen i Karlshamn känner ingen oro för att omvårdnaden ska fungera sämre när nattpersonalen reducerats på kommunens demensboenden.

– Ansvariga chefer säger att med rätt prioritering får vi en säker vård, säger omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Christel Jonasson.

Anhöriga och personal är kritiska till neddragningarna och känner oro över att dementa lämnas utan tillsyn.

– Om det nu är helt utan kontroll på korridoren ska det vara så, säger Christel Jonasson och stödjer sig på en utredning som slår fast att det tidigare var för mycket personal på natten.

Enligt henne har undersökningsföretaget jobbat med frågan i många år.

– De vet vad de gör, säger hon.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se