Utländska studenter söker sig till BTH

Blekinge Tekniska Högskola är den skola bland landets alla högskolor och universitet som har störst andel utländska studenter.

Under hösten 2007 kom 32 procent av de nytillkomna studenterna på skolan från andra länder, enligt preliminära uppgifter från Högskoleverket.

I hela landet är det Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som attraherar flest utländska studenter.