Mer undervisning till flyktingbarn i Nordanstig

Chefen för Invandrarenheten i Nordanstig söker ett extraanslag på 810.000 kronor av länsstyrelsen. Pengarna ska användas till lärarresurser för flyktingbarn, utanför den ordinarie skolundervisningen. Undervisningen bedrivs i Bergsjö, Ilsbo, Jättendal och Fröstuna.