Alla gravida ska erbjudas Kub-test

Från årsskiftet ska alla gravida i Stockholms läns landsting erbjudas ett Kub-test, som är en kombination av ultraljud och blodprov. Testet ger en tidig indikation på kromosomrubbningar hos foster, t ex om barnet har Downs syndrom. Idag erbjuds testet gravida som fyllt 35 år.

Nu ska länets barnmorskor utbildas så att de kan ge rätt information om Kub-testet, säger Henrik Almqvist, chefsläkare i Stockholms läns landsting.

Enligt Marita Wengelin, ordförande i Svenska Downföreningen så medför Kubbtestet en mängd etiska frågor. Bland annat förväntas antalet aborter öka, och allt färre barn med exempelvis Downs syndrom kommer att födas.