Högskolan i Jönköping ökar igen

Antalet nybörjare på Högskolan i Jönköping har ökat kraftigt i år jämfört med förra året. Därmed är Högskolan en av dem, som ökat mest i hela landet - efter förra årets nedgång.

Högskolan i Jönköping har 42 procent fler nya studenter i år än förra året. Om man bara ser till dem, som väljer hela utbildningsprogram, så är det en 20-procentig ökning. Det visar siffror från Högskoleverket.

Även antalet utländska studenter har ökat. I år började 13 procent fler utländska studenter på Högskolan jämfört med förra året.