100-tals kommunjobb försvinner

Flera hundra personer som arbetar för Gotlands kommun kommer att bli av med sina jobb de kommande åren, på grund av förändringar i organisationen. Det säger fackförbundet SKTF-s ordförande på Gotland, Tonny Stålnacke, som tror att många är ovetande om utvecklingen.

- 300-350 personer kommer inte att ha kvar sina jobb inom kommunen den närmaste treårsperioden. Det tycker vi är radikala besparingar. Jag vet inte om man går ut med det här budskapet att man ska spara såpass mycket inom kommunen.

-Jag upplever att det inte är känt inom kommunen, det är först nu man börjar bli orolig, säger Tonny Stålnacke som är ordförande för SKTF på Gotland.

Enligt Stålnacke är det flera saker som ligger bakom den kommande minskningen.

Det första är politikernas krav på sänkta kostnader, det vill säga inte göra av med lika mycket pengar. År 2009 är det tänkt att bildas en ny förvaltning, serviceförvaltningen, där servicefunktioner runt om i kommunen ska slås ihop med Konsult- och servicekontoret som då läggs ner.

Den nya serviceförvaltningen ska spara 40 miljoner kronor åt kommunen under två år. Dessutom ska hundra heltidstjänster inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen dras in för att få ned det stora underskottet. När skoleleverna blir färre behövs 150 lärare mindre de kommande sex åren

Samtidigt innebär flytten av kommunal verksamhet till Visborgs slätt ökade hyreskostnader på tio miljoner, som ska betalas genom en minskning av 25 tjänster. Dessutom ska mer kommunal verksamhet konkurrensutsättas.

Sammantaget gör det att Tonny Stålnacke hävdar att antalet gotlänningar som blir av med jobbet kommer att hamna på 300-350 de närmaste två-tre åren. Istället vore det bättre att minska personalen under en längre period, som sex år, så att man kan lösa situationen med pensionsavgångar, säger han.

Uppsägningarna går inte ihop med kommunens vision att öka befolkningen att samtidigt säga upp kommunanställda som kan tvingas till fastlandet för nya jobb, tycker Tonny Stålnacke.

- Om Gotlands kommun blir av med 300-350 tjänster måste man ju hitat andra arbetsuppgifter. Och det är svårt med arbeten på Gotland, vi har ju högre arbetslöshet än riket i genomsnittet. Arbetsförmedlingen visar lediga tjänster på fastlandet redan första dagen som arbetslös. Så det kan dränera befolkningen på Gotland.