Rökfria veckan ska få fler att sluta bolma

Andelen rökare sjunker konstant i länet. Under den senaste 20 års perioden har siffran mer än halverats. Fortfarande är det en större andel kvinnor än män som röker. De siffrorna framkommer under Rökfria veckan som är under vecka 47 och syftar till att få fler att sluta röka.

För 20 år sedan rökte 31 procent av kvinnorna i länet, idag har den siffran sjunkit till 16 procent. 29 procent av männen rökte 1987, idag är andelen män som röker 12 procent.