JUSEK: - Oerhört allvarligt

”Vi ser mycket allvarligt på attentat mot åklagare. Angrepp mot åklagare är ett hot mot rättssamhället och demokratin. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kring frågor om hot och våld riktat mot åklagare. Vi kommer att följa utvecklingen för att få en uppfattning om vad som ligger bakom dagens händelse. Den här typen av händelser är undantag, men oerhört allvarliga”, skriver Oscar Strömblad, central facklig förtroendevald för åklagarsektionen inom Jusek, i ett pressmeddelande.