Fler unga kvinnor super

Fler unga kvinnor än tidigare uppger att de dricker sig berusade flera gånger i månaden. Bland männen är trenden den motsatta, visar Folkhälsoinstitutets enkät.

Nästan en fjärdedel, 23 procent, av kvinnorna i åldern 16-29 år uppger att de druckit sig berusade två till tre gånger i månaden. För tre år sedan var siffran 18 procent.

Fortfarande dricker unga män mer och blir oftare fulla. Drygt hälften, 53 procent, av männen i samma åldersgrupp, dricker sig berusade mer än en gång i månaden.

Enkäten baseras på ett urval av 70 000 svenskar mellan 16 och 84 år och genomförs varje år.