Träning i mjuk körning

Göteborgs Spårvägars alla buss- och spårvagnsförare kommer under nästa år att få besök av speciella coacher. De ska hjälpa förarna att köra mjukt, niga fordonen och vara trevliga mot resenärerna.

”Generellt sett är det bra, men det finns undantag. Då handlar det framförallt om förare som inte är medvetna om hur de kör” säger Lars-Börje Björfjäll på Göteborgs Spårvägar till nättidningen Vårt Göteborg.