Nej till kraftverk i Stackmora

Planerna på ett vattenkraftverk och en ny damm vid Stackmora i Oreälven har nu avslagits även av miljööverdomstolen. Tidigare har också miljödomstolen sagt nej till Fortums byggnadsplaner, med hänvisning till bland annat områdets betydelse för friluftsliv och turism och till att det finns ett starkt bestånd av harr i älven.