Småföretagen mår mycket bra

Det går fortfarande bra, för att inte säga mycket bra för småföretagen i Halland enligt en ny barometer.

Undersökningen har gjorts av branschorganisationen Företagarna tillsammans med Swedbank. Fyra av tio företag har anställt mer personal under året, och småföretagen i länet har den starkaste tillväxten i hela landet.

Företagarna ser dock mer oro på att högkunjunkturen troligen kommer att vika under nästa år.