Demonstration mot sjukreglerna i Härnösand

Under parollen ”Stoppa jakten på sjuka och funktionshindrade” tog Handikappföreningarna i Västernorrland upp kampen mot politiker och myndigheter som jagar iställer för hjälper de som av olika fysiska eller psykiska orsaker inte kan jobba. I Härnösand hade idag ett hundratal människor samlats på torget.

Slagorden avlöste varandra i tät följd och budskapet var klart: ”vi vill arbeta - men vi måste få förutsättningarna för att kunna göra det”.