Äldreboende i Tranås kritiseras

Tranås kommun får nu kritik av länsstyrelsen för att bemanningen på vissa äldreboenden är för dålig på kvällarna.

Länsstyrelsen har gjort tillsyn på två äldreboenden - Beckhemmet och Häggstigen/Östanå - i Tranås för att kolla hur kvällrutinerna fungerar och hur mycket pensionärerna själva kan bestämma om sina kvällar.

På äldreboendet Häggstigen/Östanå fick pensionärerna ibland gå och lägga sig tidigare än de ville, för att det fanns för lite personal. Fler av de äldre uttryckte också att de hade tråkigt på kvällarna - och länsstyrelsen konstaterar att det ska finnas möjligheter att hitta på saker för de som behöver det. Bemanningen behöver nu ses över.