Högkonjunktur med pyspunka

Toppen på högkonjunkturen för Sveriges småföretag har passerats visar höstens Småföretagsbarometern som Swedbank och Företagarna presenterat under tisdagen. Men i Norrbotten ser det fortsatt ljust ut för småföretagen, för här i länet ligger  konjunkturen hos småföretagen kvar på samma höga nivå som i vårmätningen.