Mänskliga rättigheter i fokus

MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter som i år hålls i Stockholm. Representanter från olika organisationer, politiker och forskare möttes kring detta tema den 19 och 20 nov. på Stockholmsmässan.Säkerhetsrådets resolution 1325 från år 2000 innebar ett genombrott. För första gången sattes kvinnors behov och erfarenheter i centrum för FN:s fredsbevarande operationer. Hur ser resultatet ut efter sju år?

Pierre Schori, f.d. chef för den fredsbevarande missionen ONUCI på Elfebenskusten var en av deltagarna.

Reporter: Olgica Lindquist