Kritik för sen cancerdiagnos

Socialstyrelsen kritiserar en vårdcentral i Karlskoga sedan en äldre kvinna fått rätt diagnos mer än ett år efter första besöket.

Oklarheter i dels remisshantering, dels läkares ansvar för uppföljning, förklarar enligt Socialstyrelsen det som hände och kräver åtgärder. Kvinnan med bukbesvär fick sent omsider beskedet att hon hade blodcancer, och behandling påbörjades omedelbart.