Miljöpris till återvinningen

Personalen vid Visby återvinningscentral får 2007:års ekokommunpris. De får det bland annat för att de är kunniga lärare i miljötänkande.

Anställda vid Återvinningscentralet får priset som en uppmuntran i sitt arbete. Av motiveringen framgår att återvinningen ständigt utvecklas och förändras av en engagerad, kunnig och kundvänlig personal. Genom deras sätt att visa och intruera är de föredömliga lärare i miljötänkande, står det bland annat i motiveringen.

Ekokommunpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.