Textilia överklagar

Textilia i Långsele överklagar landstingets beslut att ge tvättuppdraget till Boden. ”Eftersom landstinget valt att inte ompröva sitt beslut ser vi ingen annan lösning än att överklaga till länsrätten”, säger Textlias vd Tomas Bergström.

I ett brev som skickades till landstinget förra veckan uppmanade Textilias juridiska ombud landstinget att ompröva sitt beslut att ge tvättuppdraget till Boden.

Landstinget valde att inte ompröva beslutet och nu överklagar Textilia till länsrätten.