Färre studenter på Högskolan i Gävle

Det senaste året har antalet studenter på Högskolan i Gävle blivit färre. I höst började 2464 studenter läsa på högskolan och det är 10 procent färre jämfört med året innan. Det innebär att högskolan i Gävle går emot strömmen eftersom riksgenomsnittet visar på en ökning med omkring 5 procent, visar siffror från Högskoleverket.