Unga kvinnor dricker sig berusade oftare

Fler unga kvinnor än tidigare uppger att de dricker sig berusade flera gånger i månaden, visar Folkhälsoinstitutets enkät.

Nästan en fjärdedel, 23 procent, av kvinnorna i åldern 16-29 år uppger att de druckit sig berusade två till tre gånger i månaden. För tre år sedan var siffran 18 procent.

Fortfarande dricker unga män mer och blir oftare fulla. 32 procent av männen har druckit sig berusade två till tre gånger i månaden. Men siffran har sjunkit något, enligt siffror ur den så kallade Folkhälsoenkäten.

Enkäten baseras på ett urval av 70 000 svenskar mellan 16 och 84 år och genomförs varje år.