Ny kulturförening i Nyköping

En ny förening för kulturarrangemang har bildats i Nyköping.
Föreningen ska i första hand erbjuda en scen för lokala kulturyttringar. Bakom förening finns Linnea Fransson och Jimmy Karlsson, som båda varit med i ungdomsfullmäktige.