Äldre bilar kan få högre trängselskatt

Bilar utan katalysator eller partikelfilter bör betala högre trängselskatt, det föreslår moderaterna i Stockholm. Tanken är att minska utsläppen och att avgiften kan användas som en påtryckning för att få folk att byta bil.

– Vi vill stimulera stockholmarna att byta till miljövänligare fordon och vi behöver intäkter för en förnyelse av kollektivtrafiken och våra vägar i Stockholm. Då tycker vi att det här kan vara en metod väl värd att pröva, säger Mikael Söderlund, moderat trafikborgarråd i Stockholm.

Var vill du dra gränsen för äldre bilar då?

– De bilar vi tänker på är de utan katalysator och dieselbilar utan partikelfilter.

Vilken möjlighet har du att påverka trängselskatten, det är ju ett statligt system?

– Det är det förvisso, men Carl Cederschiölds utredning pågår ju, där den här frågan finns med, säger Mikael Söderlund.