Aseanmötet antog stadga om mänskliga rättigheter

I Singapore har länderna i Sydostasien, genom gruppen Asean i dag, tisdag, enats om en gemensam stadga som ska främja frihandel och mänskliga rättigheter. Asean hoppas en dag bli ett slags asiatiskt EU. Asean brottas fortfarande med hur man ska hantera diktaturens Burma.

Det är mindre än två månader sedan Burmas generaler lät soldater skjuta ihjäl obeväpnade demokratidemonstranter på Rangoons gator.

Stadga antogs
Men organisationen för sydostasiatiska länder, Asean, tänker låta Burma förbli ett av de tio medlemsländerna. I dag, tisdag, antogs en stadga om frihandel och mänskliga rättigheter.

Nu är representanter för Burmas regim här i Singapore för Asean-toppmötet. Burmesiska delegationen ville inte låta FN-sändebudet till Burma, Ibrahim Gambari, tala inför Asean-mötet. Asean respekterade Burmas önskan och stoppade Gambaris tal.

– Vi vill inte ha konfrontation, sa Aseans generalsekreterare. Gambari själv sa att han var besviken.

Men flera Asean-ledare har uppmanat Burma att släppa Aung San Suu Kyi och andra politiska fångar och börja en fredlig övergång till demokrati.

Varnar för veto
Filippinernas president Gloria Macapagal Arroyo varnar för att hennes parlament kan komma att vägra godkänna Asean-stadgan och det skulle räcka med ett lands vägran för att hela stadgan skulle kollapsa.

För Asean är Burma ett dilemma. Förtrycket och misären där är genant för hela Asean och bromsar dess ambition att bli en modern och internationellt inflytelserik grupp. Asean vill inte kasta ut Burma, eftersom det skulle driva landet än mer i armarna på Kina.

En av de största nyheterna vid Asean-mötet är inrättande av en människorättskommission. Kritiker säger dock att kommissionen är alltför tandlös.

Själva föremål för kritik
Flera Asean-länder som kritiserar Burma är själva föremål för människorättskritik. Det gäller också Singapore, värdland för toppmötet, som har strikta restriktioner. Fler än fem personer får inte samlas för offentliga möten utan tillstånd och det är ovanligt med demonstrationer.

Enligt gruppen Reportrar utan gränsers index över mediafrihet hamnar Singapore först på 141:e plats. Det är efter länder som Azerbajdzjan och Sudan, men ett steg över Afghanistan.

Nils Horner, Singapore
nils.horner@sr.se